De Mulder advocaten

DE MULDER ADVOCATEN bvba, afgekort DMA bvba, is een kantoor in volle groei dat haar oorsprong reeds kent sinds 2006, jaar waarin Meester Siegfried De Mulder de eed aflegde voor de Nederlandse Orde van Advocaten van de balie van Brussel.

Door een zeer brede kennis van de meest uiteenlopende rechtstakken, kunnen particulieren en bedrijven worden geadviseerd en verdedigd in alle facetten van hun dossier. Het kantoor kenmerkt zich dan ook door een multidisciplinaire aanpak.

Uiteraard heeft DMA bvba ook tal van specialisaties in huis, waardoor het kantoor actief is in alle rechtsgebieden van het land, van Veurne tot Luik, van Kortrijk tot Antwerpen, en vanzelfsprekend ook in het tweetalige Brussel, Vredegerecht Asse, Gent, Dendermonde, Aalst enzovoort.

De specialisaties situeren zich in ondermeer het bouwrecht/aannemingsrecht (uitvoeringsfouten van de aannemer, bouwheer die niet betaalt, architect die fouten heeft getekend,…), huurrecht, mede-eigendom, strafrecht (slagen & verwondingen, drugs, zedenzaken,…), verkeersrecht (overdreven snelheid, alcoholintoxicatie, ongeval,…), het politiewezen, familierecht, jeugdrecht en algemeen ondernemingsrecht (contracten, faillissementen, invorderingen, algemene voorwaarden, informaticarecht, distributie, transport, vennootschappen, arbeidscontracten…). Voor ieder van deze disciplines geven wij graag meer informatie per rechtstak welke u eveneens kan terugvinden op deze site.

Bent u uitgenodigd voor verhoor bij de politie of onderzoeksrechter, ook dan staan wij in dringendheid ter uwer beschikking.

Gedreven en gepassioneerd door het beroep, wordt getracht een zo praktisch mogelijke maar juridisch correcte oplossing te bieden aan een voorgelegd probleem.

Praktische en persoonlijke aanpak, financiële transparantie, menselijkheid, eerlijkheid en integriteit zijn kernbegrippen binnen het kantoor.

Het kantoor komt ook steevast tussen om u bij te staan in het kader van de kosteloze tweedelijnsbijstand (pro-deo) voor zover u onder de voorwaarden valt.  Opkomen voor de zwakken van de maatschappij wordt dan ook gedaan met dezelfde gedrevenheid als een tussenkomst voor een groot bedrijf.

Aarzel niet uw probleem voor te leggen middels de link “contact” of per mail info@demulderadvocaten.be zodat een afspraak kan worden gemaakt.