So long, bvba – Ingrijpende hervorming van het vennootschapsrecht

Binnenkort zal het Belgische vennootschapsrecht ingrijpend worden hervormd. Het wetsontwerp werd recentelijk gepubliceerd en geeft een inzage in de op til staande hervorming. Hieronder geven we reeds een aantal kernpunten van de hervorming aan.

De nieuwe wet zal in werking treden vanaf 1 januari 2019, en voegt de wettelijke bepalingen rond verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen samen in één wetboek. De gekende vennootschapsvormen verdwijnen of worden hervormd (zoals de BVBA,  Comm. VA, een LV, een ESV, een CVOA of een CVBA). Het aantal verschillende vennootschapsvormen wordt herleid, maar de nieuwe vennootschapsvormen zoals de maatschap en de BV zullen flexibeler zijn.

Voor bestaande vennootschappen zal de wet van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020, tenzij de algemene vergadering zou beslissen om zich al vroeger aan de bepalingen van de nieuwe wet te onderwerpen. In elk geval is men verplicht om bij elke statutenwijziging van na 1 januari 2020 de statuten te conformeren aan de nieuwe wet. De omzetting van bestaande vennootschappen naar de nieuwe vennootschapsvormen moet uiterlijk gebeurd zijn tegen 1 januari 2024.

De Mulder Advocaten kan u adviseren over al uw vragen over uw vennootschappen.

oktober 1, 2018