Politie

 

U bent politieagent en wordt geviseerd in aansprakelijkheid door een derde wegens een foutieve tussenkomst tijdens een interventie, regeling van verkeer, bewakingsopdracht etc.? U deed een opzoeking in de ANG databank zonder daarvoor een wettelijke verantwoording te hebben? U bent tijdens een interventie slachtoffer geworden van fysieke, materiële of morele schade? U bent slachtoffer van een arbeids(weg)ongeval of arbeidsziekte maar raakt verstrikt in de administratieve rompslomp betreffende de erkenning van het ongeval als arbeidsongeval? U hebt problemen met het bekomen van uitbetalingen van medische vergoedingen niettegenstaande de erkenning van het ongeval als een arbeidsongeval, en dit voorafgaand aan, of na het consolidatieverslag van de GGD ( MEDEX ) ? U wordt geviseerd in een strafprocedure wegens valsheid in geschrifte (ingevolge een klacht van een ontevreden burger waartegen u PV hebt opgesteld), wegens slagen en verwondingen (ingevolge klacht naar aanleiding van een interventie), wegens inbreuken op de informantenwetgeving, privacy etc.?

 

Stuk voor stuk problemen, waarvan de meeste soms zeer lang kunnen aanslepen. Geduld is dan ook vaak de boodschap.

Meester Siegfried De Mulder kan u in al deze problemen bijstand verlenen, zo op vlak van burgerlijk recht, arbeidsrecht, administratief recht, tuchtrecht en strafrecht.

Courant aangesteld door syndicaten, politiezones en politieagenten, kan u rekenen op een aanzienlijke ervaring in al deze facetten van het politieambt.

Frequent zal u kunnen gebruik maken van de verzekering rechtsbijstand art. 52 WPA, maar er zijn uitzonderingen. Voor deze uitzonderingen kan uw syndicaat soms bijstand verlenen, voor zover uw verdediging voldoende rechtmatig en verantwoord lijkt.

Meester De Mulder schreef reeds artikels voor bepaalde politieverenigingen. Hij kent de politiewereld goed en zal u dan ook met plezier bijstaan om tot de best mogelijke oplossingen te komen voor uw probleem, al dan niet in samenwerking met uw syndicaal afgevaardigde of syndicaal specialist.

 

Aarzel niet hem te contacteren in alle confidentialiteit.