Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

Door de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van o.a. het huwelijksvermogensrecht werd het huwelijksvermogensrecht grondig gewijzigd. Deze hervorming omvat volgende punten : verfijning van het wettelijk stelsel, uitbouw van het stelsel van scheiding van goederen, vereenvoudiging van de echtscheiding in onderlinge toestemming, de uitbreiding van de informatieplicht van de notaris en de opheffing van het verbod van verkoop tussen echtgenoten.

Deze hervorming treed in werking vanaf 1 september 2018. De bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht zijn onmiddellijk van toepassing op alle huwelijken gesloten vanaf 1 september 2018 en op alle wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel vanaf 1 september 2018 waarbij het vorige huwelijksstelsel wordt ontbonden. In geval van een procedure tot ontbinding van het huwelijksstelsel geldt de volgende regel : werd de echtscheidingsprocedure ingeleid vóór 1 september 2018 en wordt de ontbinding pas uitgesproken vanaf deze datum, dan zijn de nieuwe regels niet van toepassing. Echtscheidingsprocedures ingeleid na 1 september 2018, of ontbindingen van het huwelijksstelsel ingevolge overlijden na 1 september 2018, vallen onder de nieuwe regels. Hierop zijn enkele specifieke uitzonderingen. Informeer u steeds bij een professional.

oktober 1, 2018