DRINGENDE BIJSTAND VERHOOR (Salduz-bijstand)

DRINGENDE BIJSTAND VERHOOR (Salduz-bijstand)

 

 

  •              Een vriend/kennis/familielid van u is van zijn vrijheid beroofd (gearresteerd, onder            aanhoudingsmandaat geplaatst) en vraagt om dringend een advocaat te zoeken teneinde hem/haar bij te staan bij de verhoren of navolgende verdediging.

 

  •              U bent betrokken geraakt bij een misdrijf en wordt door de politie/de procureur/de onderzoeksrechter uitgenodigd voor verhoor. De tijd is kort en u hebt nood aan een voorafgaandelijk overleg alvorens naar het verhoor te gaan. Of uw wenst voorafgaandelijk overleg alsook bijstand tijdens het verhoor.

 

  •             U weet dat u een fout hebt gemaakt welke wordt gecategoriseerd als een misdrijf, en u weet dat de politie naar u op zoek is, of u weet dat het risico bestaat dat u kan worden opgepakt door de politie. In dat geval weet u dat u best een advocaat zou kunnen laten oproepen met een gespecialiseerde achtergrond in het strafrecht, teneinde met u dringend overleg te plegen en dringende bijstand te verlenen tijdens het verhoor.

 

  •             U wil erop kunnen vertrouwen dat u bijstand krijgt van een advocaat gespecialiseerd in strafrecht en jeugdrecht die zowel het Nederlands als het Frans machtig is.

 

In deze gevallen kan u best nu reeds nota nemen van onze gegevens en deze opslaan in uw gsm. Zo kan u in alle omstandigheden de politie verzoeken met De Mulder Advocaten (Siegfried De Mulder) contact te nemen teneinde in uw bijstand te voorzien tijdens het verhoor of tijdens uw navolgende strafrechtelijke verdediging.

 

Of u kan dan met De Mulder Advocaten contact zoeken teneinde een dringende vergadering te beleggen om over het dossier overleg te plegen, en teneinde verdere afspraken te maken rond uw gespecialiseerde bijstand tijdens het verhoor, ongeacht of dit plaatsvindt bij de politie, het parket of de onderzoeksrechter, en ongeacht de locatie waar dit verhoor plaatsvindt.

 

Naar aanleiding van de contacten kunnen dan ook afspraken worden gemaakt over de vergoeding van de tussenkomst van de advocaat.