Disclaimer

Wettelijke informatie

Deze website is eigendom van DE MULDER ADVOCATEN bv bvba, advocatenkantoor aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel.

 

p.a.

Tel:

Fax:

 

BTW – KBO-nr.

Kantoorrekening:

Carpa/derdenrekening:

Stationstraat 35 bus 1 – 1730 ASSE

+32 485 55 37 40

+32 2 306 31 20

 

BE 0548.952.989

BE64 3631 3055 3552

BE44 6304 0097 7245

 

Verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Europe N.V., met voorbehoud inzake verduidelijkingen en uitzonderingen in de polis.

 

Disclaimer

DE MULDER ADVOCATEN bv bvba, noch Meester Siegfried De Mulder, kunnen enige aansprakelijkheid dragen voor de gegevens die voorkomen op deze website.

De informatie wordt kosteloos verstrekt, en het gebruik van de gegevens van de website gebeurt op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De eventuele links naar andere sites zijn vrijblijvend, en betekenen niet dat de inhoud van de site waarnaar verwezen wordt, door ons kantoor wordt bijgetreden of is gecontroleerd.

Al hetgeen op deze website wordt weergegeven mag slechts gereproduceerd worden mits onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming. Dit betreft o.a. doch niet uitsluitend alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden.

Alle geschillen i.v.m. het gebruik van deze site of enig daarin vermeld gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.