HuurRecht

 Woninghuurwet – huur/verhuur die hoofdzakelijk strekt tot een normale bewoning van u en uw gezin

U stelt vast dat de huurprijs niet meer wordt betaald? De huurder vertrekt zonder de juiste opzeggingsformaliteiten? Discussies over afrekeningen, over huurschade bij uittrede? U wenst een goed doorgelichte huurovereenkomst? Huurder en verhuurder raken verstrikt in een welles-nietes spel over de stopzetting van de huurovereenkomst? Over de regeling van de huurwaarborg?

 

Meester De Mulder staat soms wekelijks huurders en verhuurders bij in hun discussies over de meest uiteenlopende aspecten:

 

Huurprijs – huurlasten – afrekeningen algemene lasten, lasten van de mede-eigendom – berekening en discussie inzake huurschadeBijstand of opstellen van een minnelijke beëindiging en uittrede einde huur – advies oer bepaalde clausules, over de wettelijkheid ervan, de toepasbaarheid – woningkwaliteitsnormen – registratie

Expertises en gerechtsexpertises aangaande grote of mindergrote huurschade – problemen inzake gebruik/genot van bepaalde onderdelen vervat in de huurovereenkomst – problemen met de syndicus van een gebouw – opzeggingsmogelijkheden van de zijde van de huurder of de verhuurder – gerechtelijke procedures terzake

 

Aarzel niet om ons te consulteren voor advies of bijstand, en laat bepaalde problemen niet ellenlang aanslepen: insolvabiliteit van de huurder kan bijvoorbeeld maken dat hoe langer u de niet betaling van een huurprijs laat aanslepen, hoe groter uw financiële aderlating zal worden, en hoe groter het verlies aan opbrengst van uw appartement of huis.

 

Hetzelfde geldt voor huurders: wees voldoende alert en geïnformeerd wanneer u om een bepaalde reden niet meer zou kunnen betalen, of wanneer u de huurovereenkomst wenst te beëindigen. Foutieve manieren van beëindiging of stopzetting van betalingen kunnen u later zuur opbreken.

 

Gemeen huurrecht

U bent verhuurder van een loods, garage etc. aan een particulier, en de handelshuurwet is niet van toepassing: de regels van het gemeen huurrecht dienen te worden toegepast. Daarbij zijn er veel ruimere mogelijkheden om een contract uit te werken dan pakweg in het kader van de woninghuurwet.

 

Nochtans kunnen ook hier ten allen tijde problemen rijzen.

 

Advocatenkantoor De Mulder staat u graag bij teneinde achterstallen in te vorderen, een degelijke ingebrekestelling over te maken, te onderhandelen en indien nodig een gerechtelijke procedure te voeren. Consulteer tijdig uw advocaat.

 

Handelshuurrecht

Van alle soorten huur, mag toch gezegd dat het handelshuurrecht het meest risicovolle en het meest ingewikkelde is.

 

Dit heeft te maken met de grote bescherming van de handelaar, dewelke bij de opbouw van zijn handelszaak niet zomaar kan worden afgeblokt en uitgezet door een verhuurder.

 

De problemen inzake opzegging, stopzetting, afrekening, en – in functie van het al dan niet bestaan van problemen/betwistingen inzake de opzegging – de gerechtelijke procedure, zijn dan ook legio.

 

Consulteer tijdig uw advocaat. Advocatenkantoor De Mulder zal u graag bijstaan.