Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers woningbouw (DLPA)

Sinds 1 juli 2018 moeten aannemers woningbouw verplicht verzekerd zijn voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Voorheen was enkel de architect verplicht om hiervoor verzekerd te zijn. Vanaf 1 juli 2018 zullen zowel de architect, aannemer en andere dienstverleners in de bouwsector (bijvoorbeeld studiebureaus) voor de handelingen die zij beroepshalve stellen en waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Deze verplichting geldt niet voor bouwpromotoren. De tienjarige aansprakelijkheid beperkt zich tot schade die betrekking heeft op de stabiliteit van het gebouw.

De aannemer en andere dienstverleners zullen het bewijs van verzekering aan de bouwheer en de architect moeten kunnen voorleggen. Het verzekeringsattest moe in geval van overdracht van het onroerend goed binnen de tien jaar na de beëindiging van de werken aan de koper wordt meegedeeld. In het geval van financiering van het project zal het attest ook aan de banken voorgelegd moeten worden.

De wet geldt voor de woningbouw waarvoor de definitieve bouwvergunning wordt afgeleverd na 1 juli 2018.

De Mulder Advocaten kan u verder adviseren over uw verzekeringsverplichtingen, aansprakelijkheden en contractuele afspraken.

oktober 1, 2018