Siegfried De Mulder

 

 

Siegfried De Mulder

Siegfried De Mulder

 

DE MULDER Siegfried

Tel:    0485/55.37.40

Mail: Contact

 

 

 

 

 

 


Meester De Mulder doorliep de rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Brussel alwaar een Master in het Burgerlijk en Strafrecht werd behaald in 2005. In 2006 vervolledigde Meester De Mulder zijn opleiding met een getuigschrift in de Sociale en Militaire Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School te Brussel.

 

In zijn eerste jaren aan de balie, was Meester De Mulder actief in een gerenommeerd advocatenkantoor in de bouwsector. Daar werd dan ook de specialisatie in het domein van aansprakelijkheid van aannemers, ingenieurs, architecten en overheden opgebouwd. Hij werkte in dossiers rond de Financietoren van Brussel, WTC Brussel, Noordstation Antwerpen, gebouwen van Katoennatie te Antwerpen etc.

 

Sinds zijn eedaflegging heeft advocaat De Mulder nog tal van bijkomende opleidingen gevolgd.

Zo werd in 2010 het Bijzonder Attest behaald van Advocaat in het Jeugdrecht. Sindsdien worden jongeren van 0 tot 21 jaar bijgestaan om hen te beschermen of hen te verdedigen wanneer zij een misdrijf hebben begaan (graffiti, diefstal, slagen, drugs enz.).

 

In 2012 werd een getuigschrift behaald aan het Instituut Gaius van de Universiteit Gent i.s.m. de universiteit te Antwerpen betreffende algemene bemiddeling en bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.  Dit maakt van DMA-advocaten ook een ideale partner in het kader van uw verdediging bij bemiddelingen.

 

Sinds 2014 geeft Meester De Mulder ook les aan advocaten-stagiairs inzake de bijstand bij het eerste verhoor bij Onderzoeksrechters of Politie. Hij was bij de pioniers inzake bijstand bij de eerste verhoren sinds 2010.

 

In 2015 behaalde hij het getuigschrift van Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

 

Als zoon van een voormalig rijkswachter en syndicalist, kreeg Meester De Mulder de kennis van het politie-, militair- en veiligheidswezen sinds zijn jeugd mee. Sinds 2008 begon hij regelmatig voor politiebeambten tussen te komen, en vandaag staat een hele expertise ter beschikking in alle problemen waar een beambte in de veiligheid/politie/krijgsmacht mee kan te maken krijgen: arbeidsongevallen, arbeidsziekte, strafrechtelijke feiten, statutaire problemen, contractuele problemen, problemen rond het dienstwapen of de wapenwetgeving in het algemeen, problemen rond pesten op het werk, rond vergoedingen, verlof, toelagen etc.

 

Meester De Mulder is voorzitter van een centrale pro-deo sectie te Brussel, alwaar mensen uit alle lagen van de bevolking gratis eerstelijnsadvies krijgen over hun probleem, en waar zij, mits te voldoen aan de voorwaarden, een pro-deo advocaat kunnen toegewezen krijgen.

 

In het kader van zijn sociale engagementen, geeft Meester De Mulder regelmatig les in het secundair onderwijs, en begeleidt hij universitaire stagiairs. Hij zetelt verder jaarlijks als jurylid van de verplichte pleitoefening van de advocaten-stagiaires aan de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel.

 

Transparantie, menselijkheid, loyauteit, oog voor de kleinste details, verdedigen tot op het bot als moet, een bemiddeling of onderhandeling als het kan, respect en integriteit zijn standaardwaarden binnen het kantoor.

 

Meester De Mulder komt tussen voor zowel Nederlandstalig als Franstalig cliënteel.