Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers woningbouw (DLPA)

Sinds 1 juli 2018 moeten aannemers woningbouw verplicht verzekerd zijn voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Voorheen was enkel de architect verplicht om hiervoor verzekerd te zijn. Vanaf 1 juli 2018 zullen zowel de architect, aannemer en andere dienstverleners in de bouwsector (bijvoorbeeld studiebureaus) voor de handelingen die zij beroepshalve stellen en waarvoor de tussenkomst van een […]

Read More Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers woningbouw (DLPA)
oktober 1, 2018

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

Door de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van o.a. het huwelijksvermogensrecht werd het huwelijksvermogensrecht grondig gewijzigd. Deze hervorming omvat volgende punten : verfijning van het wettelijk stelsel, uitbouw van het stelsel van scheiding van goederen, vereenvoudiging van de echtscheiding in onderlinge toestemming, de uitbreiding van de informatieplicht van de notaris en de opheffing […]

Read More Hervorming van het huwelijksvermogensrecht
oktober 1, 2018

Hervorming van het erfrecht

Door de wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht wordt vanaf 1 september 2018 het erfrecht grondig gewijzigd. De beschermde reserve van afstammelingen wordt verkleind tot de helft van de nalatenschap. De erflater kan over de helft van zijn nalatenschap vrij beschikken. Van de bescherming van de reserve in natura (door middel […]

Read More Hervorming van het erfrecht
oktober 1, 2018

So long, bvba – Ingrijpende hervorming van het vennootschapsrecht

Binnenkort zal het Belgische vennootschapsrecht ingrijpend worden hervormd. Het wetsontwerp werd recentelijk gepubliceerd en geeft een inzage in de op til staande hervorming. Hieronder geven we reeds een aantal kernpunten van de hervorming aan. De nieuwe wet zal in werking treden vanaf 1 januari 2019, en voegt de wettelijke bepalingen rond verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen […]

Read More So long, bvba – Ingrijpende hervorming van het vennootschapsrecht
oktober 1, 2018